HOME > SERVICE

印刷 ホームページ制作 アウルタイランド

OUR SERVICE

การสร้างงานออกแบบ DTP

dtp

การออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบ จะพิจารณาจากสาระสำคัญในการถ่ายทอดความคมชัด ความสวยงาม ดู แล้วเข้าใจง่าย รวมไปถึงการจัดการโครงสร้างอัตราส่วนของภาพ ข้อความ และสี ดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะแสดงออกมาได้ถึงความรู้สึกที่มีระดับ หรูหรา

งานด้านการพิมพ์

printing

การสร้างแปลนดีไซด์รูปแบบงาน(Artwork) งานพิมพ์ และประกอบจนเสร็จสมบูรณ์เป็นขบวนการพิมพ์ที่ก้าวหน้าทันสมัย เราใช้เครื่องจักรอุปกรณที่์มีสรรถภาพสูงตั้งแต่ขบวนการขั้นต้นจน จบขบวนการผลิตพร้อมด้วยเราได้มีช่างมืออาชีพ ที่มี ประสบการณ์สั่งสมมาเป็นเวลานาน เราได้พิถีพิถันและพยายามจนทำ ให้งานที่ออกมามีคุณภาพสูง